Cho e hỏi một vật nhận thêm electron sẽ mang đt âm hay sẽ bị nhiễm điện vậy

Quách Đóa Hi hỏi trong Khoa học - Giáo dục 1 năm trước

thầy e bảo là nhiễm điện vì vd có +5 và nhận thêm 3 electron thì được +2 vạy dù nhận thêm el nhưng vẫn k nhiễm đ âm

Cho mình hỏi electron nó là cái gì thế

 - Pro  1 năm trước

1 câu trả lời

Đầu tiên định nghĩa 1 vật nhiễm điện là 1 vật mà ở đó điện tích âm và dương không cân bằng (do nhận thêm hoặc mất bớt electron). Trong khái niệm nhiễm điện mới phân chia thành nhiễm điện âm và nhiễm điện dương. Trở lại câu hỏi, 1 vật KHÔNG NHIỄM ĐIỆN nhận thêm electron sẽ NHIỄM ĐIỆN ÂM do electron mang điện tích âm được nhận vào. Còn nếu như thầy bạn giải thích thì đó là lúc vật nhận thêm e từ trạng thái đang NHIỄM ĐIỆN DƯƠNG chứ k phải trạng thái không nhiễm điện nên để kết luận ta phải biết được trạng thái ban đầu của vật.