Hướng dẫn config Laravel routes với Vue router

Lập trình -- 10 tháng trước bởi admin
Bạn nào có viết SPA (Single Page Application) sử dụng Laravel và Vue hẳn sẽ gặp phải một vấn đề là Laravel có config route trong routes/web.php và routes/api.php, thậm chí config route channel tron...

341

0

Hướng dẫn tạo tag và sử dụng tag trong Laravel

Lập trình -- 1 năm trước bởi admin
Mình xin giới thiệu với các bạn về cách tạo và sử dụng tag trong Laravel.

495320

0

[Chia sẻ] Cài đặt Laravel với Windows Subsystem for Linux.

Lập trình -- 1 năm trước bởi huy hoang
Bật tính năng Windows Subsystem for Linux.Bật chế độ cho developer

20566

0

Tại sao không một lập trình viên nào có thể tạo nên một trang web như Facebook?

Lập trình -- 1 năm trước bởi admin
Phiên bản đầu tiên của Facebook được đặt tên là Thefacebook, nó rất đơn giản với 8 tính năng vào năm 2004 và nó chưa giống với một mạng xã hội. Tại thời điểm đó, rất nhiều lập trình viên có thể tạo...

6522907

0

Hướng dẫn về Unit Testing trong PHP với PHPUnit

Lập trình -- 1 năm trước bởi admin
Đây là một tình huống quen thuộc: bạn đã dành khá nhiều thời gian để phát triển một ứng dụng và cảm thấy như mình đang luẩn quẩn trong một mớ bòng bong. Bạn fix một bug nhưng những cái khác lại xuấ...

111149

0

Cách tạo các function dùng chung bằng Helpers trong Laravel 5

Lập trình -- 1 năm trước bởi admin
Có những function sẽ được bạn dùng đi dùng lại ở nhiều nơi (Controller, Model, Request, Service, View ...). Khi bạn dùng chức năng đó ở đâu bạn có thể viết lại fu...

4298155

0

Comment code

Lập trình -- 1 năm trước bởi Sho
Comment codeKhi bắt đầu la liếm vào bộ môn lập trình, hẳn ai cũng nghe...

53842

0

TypeScript - Những kiểu dữ liệu cơ bản

Lập trình -- 1 năm trước bởi admin
Giới thiệuĐể lập trình một cách hiệu quả, chúng ta phải nắm rõ các kiểu dữ liệu cơ bản: numbers, strings, structures, boolean values, và like. Trong TypeScript hỗ trợ các kiểu dữ liệu tươn...

200269

0

Hiểu thêm về Dependency Injection

Lập trình -- 1 năm trước bởi admin
Dependency Injection là gì?Dependency injection và dependency injection containers là hai khái niệm khác nhau:dependency injection là m...

410105

0

TypeScript - Những tính năng căn bản trong 5 phút!

Lập trình -- 1 năm trước bởi admin
TypeScript là một ngôn ngữ mã nguồn mở miễn phí hiện đang được phát triển và bảo trì bởi Microsoft. TypeScript sau khi được biên dịch sang mã JavaScr...

178888

0