đăng ảnh đại diện

Lập trình -- 9 tháng trước bởi bich
cho em hỏi cách đăng ảnh đại diện trên trang mình. Ai biết chỉ em với ạ

463

1

Laravel submit form bị lỗi The page has expired due to inactivity

Lập trình -- 10 tháng trước bởi Cốt đơ
Xin chào, mình làm laravel, khi submit form thì bị lỗi The page has expired due to inactivity. Please refresh and try again.Trong form mình đã thêm csrf token

580

1

Thuộc tính {table-layout: auto;} trong table.

Lập trình -- 11 tháng trước bởi Ninh Văn Hưng
hi all, mình có 1 table với table-layout: auto(để có scroll), giờ muốn set width cho một column thì phải làm thế nào?

360

0

[Laravel - Vuejs] lỗi xác thực user qua private channel

Lập trình -- 1 năm trước bởi nhuthep
Mình bị lỗi sau mà không biết sai ở đâu, ai biết chỉ giúp mình với!Client can not be authenticated, got HTTP status

410

0

[Laravel] Hỏi về service gửi mail

Lập trình -- 1 năm trước bởi Trang Tran
Nên chọn Sendgrid, Mailgun hay Mandrill hay service nào khác để gửi mail với chi phí thấp nhất.

398

0

[jQuey] làm sao để kiểm tra checkbox đã được chọn hay chưa?

Lập trình -- 1 năm trước bởi nhuthep
Mình có input như bên dưới, làm sao để kiểm tra xem input type = checkbox đã được tích vào hay không được tích?<input

555

1

Hướng dẫn mình cách thiết kế database để lưu gia phả gia đình một cách tối ưu

Lập trình -- 1 năm trước bởi Jeremy Nguyen
Mình đang cần giải quyết bài toán lưu phả hệ gia đình. Em muốn hỏi cách làm để mình tối ưu truy vấn và mối quan hệ của từng người.

530

0

[Laravel] Đăng ký, đăng nhập tài khoản bằng social account

Lập trình -- 1 năm trước bởi Trang Tran
Viết api laravel để đăng ký, đăng nhập vào hệ thống bằng social account(fb, google,...) cho mobile app như thế nào ?

621

1

Trả lời giúp tôi với

Lập trình -- 1 năm trước bởi Mizuki Kazaki
Cho đường thẳng d. Gọi (1) là 1 trong 2 nửa mặt phẳg bờ d. Xét 2 điểm A và B tùy ý . Giải thích tại sao nếu A và B cùg thuộc nửa mặt phẳg (1) thì mọi điểm của đoạn thẳg AB cũng đều thuộc (1)

630

1

[Vuejs] làm thế nào để đặt lại giá trị của thuộc tính trong component?

Lập trình -- 1 năm trước bởi nhuthep
Mình có đoạn code như sau sử dụng vuejs:Trong file html<coupon @applied="onCouponApplied">

475

0

[PHP] Lỗi không tải được font khi sử dụng thư viện GD

Lập trình -- 1 năm trước bởi nhuthep
Mình sử dụng hàm imagettftext để ghi đè chữ lên ảnh nhưng bị báo lỗi"imagettftext(): Could not find/open font"Đây là đoạn...

783

1

Laravel: Làm sao để validate request khi sử dụng thư viện x-edittable để update dữ liệu.

Lập trình -- 1 năm trước bởi Lương thắng
Tôi đã làm theo cách dưới này nhưng nó là không đúng.public function updateUser(Request $request){    $this->validate($request, [    ...

876

1

Lỗi không kết nối được database MySQL

Lập trình -- 1 năm trước bởi Thuồng Luồng
Mình có cài Apache và khi đăng nhập vào mysql thì bị báo lỗi như sau:ERROR 2002 (HY000): Can...

785

0

[Help] - Cần hướng dẫn chạy cron job trên server

Lập trình -- 1 năm trước bởi Jeremy Nguyen
Mình dùng laravel 5.5, bây giờ có yêu cầu thực hiện xoá những request tour của user A đến user B nếu sau 3 ngày mà ko có phản hồi gì. Mình đã tạo schedule và ý định chạy 1 tiếng 1 lần để check crea...

1152

2

Laravel 5.5 không lấy được thông người dùng đang đăng nhập trong middlware .

Lập trình -- 1 năm trước bởi Lương thắng
dd(\Auth::user()) trong middlware nhận được null. còn dd(\Auth::user()) trong controller thì trả về dữ liệu người dùng đang đăng nhâp. tại sao lại vậy?

1928

0

Push notification in laravel

Lập trình -- 1 năm trước bởi Jeremy Nguyen
Mình thấy trang lamthenaoday.com của admin có cái notification mỗi khi có người comment.Admin cho hỏi bạn làm thế nào và dùng thư viện gì vậy?

1645

1

Hỏi về bản chất của Ajax

Lập trình -- 1 năm trước bởi Lương thắng
khi dùng ajax mà ở success:function dùng window.location hoặc .load() để load lại trang thì có phải là ko đúng ý nghĩa của ajax ko?.

9184

1

Facebook tạo app bị lỗi không thể tải URL

Lập trình -- 1 năm trước bởi nhuthep
Mình có tạo một ứng dụng trên facebook cho ứng dụng web để người dùng có thể đăng nhập bằng facebook. Nhưng khi gọi đến đăng nhập facebook thì bị báo lỗi như sau:

10001

1

Cách sử dụng Many To Many Polymorphic Relations trong php laravel

Lập trình -- 1 năm trước bởi Jeremy Nguyen
Dự án em đang làm như này:Có một bảng là bài post, một bảng commentbây giờ cán bộ muốn trong post có tag, trong comment cũng có tag luông, kiểu hash tag giống bọn instagram với facebo...

46262

3

Lỗi config DNS, server không kết nối được với client để xác thực tên miền

Lập trình -- 1 năm trước bởi Thuồng Luồng
Mình có dùng Let's Encrypt để tạo TLS/SSL cho domain của mình. Trên server hiện tại mình đã tạo certbot cho 1 domain, m...

55586

1

[PHP - Carbon] lấy ngày theo giá trị của thứ trong tuần

Lập trình -- 1 năm trước bởi nhuthep
Hiện tại mình có giá trị của day of week là một số, ví dụ$dayOfWeek = 3; //Tức là thứ...

21787

1

How to avoid duplicate condition in if statement?

Lập trình -- 1 năm trước bởi Jeremy Nguyen
if ( $add_value != -50 && $add_value != -100

21065

1

[Laravel] cách config route giống định dạng url

Lập trình -- 1 năm trước bởi Thuồng Luồng
Mình có 2 config route như sau:Route::get('/{provinceRewriteUrl}', 'LotteryController@provin...

3551

1

Validate in controller [Cakephp]

Lập trình -- 1 năm trước bởi Jeremy Nguyen
Mình đang làm cakephp, chưa có nhiều kinh nghiệm lắm. Đã research một lúc rồi nhưng ko ra.Đại ý là cái controller này handle request (post request) sau đó update thông tin vào 3 bảng. Sau kh...

12279

1