Sự khác biệt giữa joy và pleasure là gì?

Ngoại ngữ -- 4 tháng trước bởi nhuthep
Đâu là sự khác biệt giữa pleasure và joy?

145

0

Hãy viết :

Ngoại ngữ -- 6 tháng trước bởi Lê Văn Thành
Tả ngôi trường của bạn bằng tiếng anh

337

0

cái gì thấp hơn núi có thể đi được

Ngoại ngữ -- 7 tháng trước bởi ETS VIET NAM
cái gì thấp hơn núi

449

1

Casting vote nghĩa là gì?

Ngoại ngữ -- 10 tháng trước bởi nhuthep

345

0

Nở hoa, hoa nở trong tiếng anh là gì?

Ngoại ngữ -- 1 năm trước bởi Thuồng Luồng
Cho mình hỏi có từ nào trong tiếng anh diễn tả việc bông hoa đang nở không?

545

1

Tiêng anh như thế nào

Ngoại ngữ -- 1 năm trước bởi Đoàn Thị Gia Hân
Mình muốn biết từ "What are these " và từ "What's this" khác nhau ở chỗ nào vậy.Mình không biết nửa.Phải nó một cái hỏi về số nhiều còn kia hỏi số ít đúng không.

548

1

9819

1

5127

1