Sự khác biệt giữa joy và pleasure là gì?

Ngoại ngữ -- 2 tuần trước bởi nhuthep
Đâu là sự khác biệt giữa pleasure và joy?

33

0

Hãy viết :

Ngoại ngữ -- 2 tháng trước bởi Lê Văn Thành
Tả ngôi trường của bạn bằng tiếng anh

159

0

cái gì thấp hơn núi có thể đi được

Ngoại ngữ -- 3 tháng trước bởi ETS VIET NAM
cái gì thấp hơn núi

283

1

218

0

Nở hoa, hoa nở trong tiếng anh là gì?

Ngoại ngữ -- 7 tháng trước bởi Thuồng Luồng
Cho mình hỏi có từ nào trong tiếng anh diễn tả việc bông hoa đang nở không?

358

1

Tiêng anh như thế nào

Ngoại ngữ -- 9 tháng trước bởi Đoàn Thị Gia Hân
Mình muốn biết từ "What are these " và từ "What's this" khác nhau ở chỗ nào vậy.Mình không biết nửa.Phải nó một cái hỏi về số nhiều còn kia hỏi số ít đúng không.

404

1

1006

1

911

0

2184

2

7203

1

4985

1