Sự khác biệt giữa joy và pleasure là gì?

Ngoại ngữ -- 2 tháng trước bởi nhuthep
Đâu là sự khác biệt giữa pleasure và joy?

88

0

Hãy viết :

Ngoại ngữ -- 4 tháng trước bởi Lê Văn Thành
Tả ngôi trường của bạn bằng tiếng anh

240

0

cái gì thấp hơn núi có thể đi được

Ngoại ngữ -- 5 tháng trước bởi ETS VIET NAM
cái gì thấp hơn núi

377

1

290

0

Nở hoa, hoa nở trong tiếng anh là gì?

Ngoại ngữ -- 9 tháng trước bởi Thuồng Luồng
Cho mình hỏi có từ nào trong tiếng anh diễn tả việc bông hoa đang nở không?

452

1

Tiêng anh như thế nào

Ngoại ngữ -- 11 tháng trước bởi Đoàn Thị Gia Hân
Mình muốn biết từ "What are these " và từ "What's this" khác nhau ở chỗ nào vậy.Mình không biết nửa.Phải nó một cái hỏi về số nhiều còn kia hỏi số ít đúng không.

472

1

1089

1

8528

1

5057

1