Những túi nào chứa tiền xu giả?

admin hỏi trong Đố vui 5 tháng trước

Có 10 cái túi chứa rất nhiều tiền xu, trong đó có 1 túi chứa toàn tiền xu giả, biết rằng mổi đồng xu thật nặng 10g và mỗi đồng xu giả nặng 9g, làm thế nào để 1 lần cân là có thể biết túi nao chứa tiền xu giả.

0 câu trả lời