Thuồng Luồng

Thuồng Luồng


Gửi tin nhắn
Điểm

463

Danh sách bài viết

17/10/2017
Ngoại ngữ
Good adjective to describle people

Adaptable: capable of filling into a particular situation.Ví dụ: Thep is adaptable.Adventurous: is willing to undertake a new thing.Ví dụ: investing in bitcoint right now is ve...

29/09/2017
Ngoại ngữ
Hướng dẫn cách hỏi ý kiến, quan điểm trong tiếng anh - Asking for opinions

Dưới đây mình xin hướng dẫn vài cách phổ biến hay sử dụng trong tiếng anh để hỏi về quan điểm, ý kiến của ai đó.Romeo, What's your opinion?What do you think about...?H...

29/09/2017
Ngoại ngữ
Cách bổ sung thêm ý kiến, quan điểm trong tiếng anh - Giving information

Dưới đây là một số cách đơn giản để bạn có thể bổ sung ý kiến, quan điểm cá nhân của mình sau khi bạn đã được tiếp nhận thông tin từ ai đó.May I add something.May I say somethi...

29/09/2017
Ngoại ngữ
Cách ngắt lời một cách lịch sự trong tiếng anh - Politely interrupting

Sau đây là một số cách ngắt lời lịch sự trong tiếng anh. Khi bạn muốn xen ngang khi ai đó đang nói hoặc muốn người đó dừng lại để có thể trình bày ý kiến của mìnhExcuse me for interrupt...

29/09/2017
Ngoại ngữ
Hướng dẫn cách đặt câu hỏi để biết thêm thông tin trong tiếng anh - Asking information

Mình xin tổng hợp lại một số cách hỏi đơn giản và hay gặp trong tiếng anh trong trường hợp bạn muốn hỏi để biết thêm thông tin - Asking informationMay I ask a question?I have a...

Cách điền dãy số vào bảng sao cho tổng các hàng bằng nhau

Mình xin hướng dẫn 500 anh em cách điền một dãy số có quy luật vào một bảng sao cho tổng các hàng ngang, hàng dọc, hàng chéo đều bằng nhau.Ví dụ điền một dã...