Tại sao gió lại mát???

Ninh Văn Hưng hỏi trong Khoa học - Giáo dục 1 năm trước

Tại sao gió lại mát???

1 câu trả lời

Gió mang thêm oxy đến cho người và lấy đi nhiệt lượng mà con người thải ra khiến ta cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Nếu nhiệt độ môi trường lớn hơn nhiệt độ thân thể (~37ºC) thì gió có khi ngược lại làm người ta nóng hơn.

Đặc biệt là khi bạn tụ tập với bạn bè thì gió lại càng mát =))