Nội quy đăng bài viết, câu hỏi, câu trả lời và bình luận

  1. Không được nói tục chửi bậy dùng từ ngữ vô văn hóa hoặc có động cơ chính trị nguy hiểm.
  2. Không được đăng câu hỏi đã có rồi.
  3. Không đăng câu trả lời bằng những câu không có ý nghĩa gì như: tùy bạn thôi, tùy cách bạn hiểu,..
  4. Không đăng câu hỏi có ý nghĩa cá nhân hoặc hỏi ý kiến cá nhân hoặc có ý xúc phạm cá nhân khác.
  5. Không đăng câu hỏi không có nội dung rõ ràng. Ví dụ là nội dung trùng với tiêu đề hoặc nội dung dùng ký tự linh tinh "....." hay là "????"
  6. Không viết lặp lại nội dung, không copy và paste trong câu hỏi cũng như câu trả lời.
  7. Không sao chép, đăng lại bài viết, câu trả lời của người khác.
  8. Thành viên nào vi phạm nhiều lần hoặc mức độ nghiêm trọng sẽ bị khóa tài khoản.