Thế nào la hiện tượng siêu nhiên ?

LÊ HUỲNH HIỆP HÒA hỏi trong Phong Thuỷ - Tâm Linh 5 tháng trước

Thế nào là hiện tượng siêu nhiên , hiện tượng siêu nhiên là gì ?

Ma có phải là hiện tượng siêu nhiên hay không ? Ma có trên đời hay không?

0 câu trả lời